MUSLIMSK ANDLIG VÅRD PÅ SVENSKA SJUKHUS

Vad är det ?

För muslimer har varje del av livet en särskild betydelse. Enligt Islams lära är sjukdom något som man bör acceptera och se som en påminnelse från Gud. Och när man befinner sig i en svår station, som troende muslim, bör man ha tålamod och hysa förhoppningar. Muslimsk andligvård innebär att imamer och frivilliga från muslimska församlingar finns till för patienter, personal och anhöriga när de behöver.

  • Någon som lyssnar och kan prata med dig när du känner dig ensam, sorgsen eller förtvivlad.
  • När du vill ställa andliga frågor.
  • När du önskar du’a (personlig förbön) eller koranläsning
  • Hjälp vid dödsfall

För mer information: muslimsksjukhuskoordinator.se