Sveriges Muslimska Förbund bildades år 1981 . Medlemmarna kommer huvudsakligen ifrån 20-tal nationella språken Turkiet, Pakistan, Bangladesh, Somalia, Arabiska länder mm.

Medlemsmoskéer bedriver vidare ett stor barn och ungdomsverksamhet . Förbundet har idag mer än 4000 barn och ungdomar som studerar Koranbudskapet och hemspråk i de lokala moskéerna . Deltagarna kommer från flera kommuner i Sverige och bland de finns många kvinnliga deltagare.

100-tals muslimer och svenskar deltar årligen i lokala samtal och kurser, familjehelger, seminariedagar och konferensdagar samt uppsökande och stödjande verksamhet i de lokala moskéer och föreningar.

Ett synligt resultat av 30 års centrala och lokala verksamheter bär positiva frukter i alla sammanhang. Detta har möjliggjorts genom god samarbete med islamiska grupper. Från SMF sida fick man en ökad kännedom om vad integrationen betyder för individen , samhället och myndigheterna och dess företrädare kunde bidra med positiva förslag som var inte helt uppskattade , men tål diskussioner och bearbetas av våra makthavare. Samtidigt har allt fler muslimer började arbeta politisk och för det här ändamålet har vi varit med och bildat PIS (Politisk Islamisk Samling).

Det som vi nu vill satsa på är framför allt nya fritidsgård vid moskéer för att nå låg- mellan och högstadieelever med muslimsk bakgrund. Det är för ledningsgruppens glädje att se att så många lokala föreningar vågar ta på sig det svåra arbetet med att hålla kontakt med politiska organisationer och myndigheterna och öppnar sina lokaler till lokala politiker att diskutera politik med muslimerna. Detta visar på en framtidstro och en förutsättning att vilja gemensamt kunna bygga Sveriges framtid.

Alla som varit inblandade i de olika centrala och lokala verksamheter har uttryckt glädje över att få så många nya kontakter med unga muslimer. Detta gäller också de officiella kontakter som vi skapat.