11:17 2023-06-29

Islamiska Samarbetsrådet: Att bränna koranen är ett hatbrott och ett angrepp mot muslimer!

2023-06-29T11:17:15+02:00

Idag, på offerhögtiden Eid Al Adha, har vi tyvärr bevittnat ett chockerande angrepp och hatbrott mot muslimer vid Stockholms Moské. Islamiska Samarbetsrådet, ISR, fördömer starkt detta angrepp och den bristande reaktionen från myndigheterna. Att ett hatbrott har ägt rum på en så viktig helgdag för muslimer som Eid Al Adha är oerhört smärtsamt och provocerande. Det är en tid då muslimer samlas för att fira och utöva sin religion i gemenskap och fred. Polisens tillåtelse av detta hatbrott att ske utanför moskén visar en avsaknad av respekt för våra religiösa och kulturella rättigheter. Det är polisens och myndigheternas uppdrag att skydda och säkerställa tryggheten för alla religiösa minoriteter i vårt samhälle. Det är deras ansvar att förhindra hatbrott och skapa

Islamiska Samarbetsrådet: Att bränna koranen är ett hatbrott och ett angrepp mot muslimer!2023-06-29T11:17:15+02:00
11:40 2023-02-03

Möte med Statsminister

2023-02-03T11:47:45+02:00

Vid 17-tiden på torsdagen 2 februari 2023 träffade Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, Bosniakiska Islamiska Samfundet, Sveriges Muslimska Förbund, Islamiska Shiasamfunden i Sverige och Islamakademin statsminister Ulf Kristersson samt socialminister Jakob Forssmed hemma hos sig på Sagerska huset i Stockholm. Mötet skedde på initiativ av statsminister Ulf Kristersson och syftade till att samtala kring den senaste tidens antimuslimska hatattacker mot muslimer i Sverige och hur Sveriges ståndpunkt i frågan har föranlett utrikespolitiska konsekvenser. Mötet inleddes med att kort anförande från statsministern som gav sin bild av händelsernas olika dimensioner och hur de påverkar Sverige. Statsministern var tydlig med att inga som helst revideringar av lagar eller förslag på revideringar av lagar kommer att undersökas eller ske med anledning av

Möte med Statsminister2023-02-03T11:47:45+02:00