Ansökan om organisationsbidrag

Denna ansökan är till för att våra medlemsföreningar ska kunna söka ersättning från SST (Nämnden för Statlig Stöd till Trossamfund). SST har i uppdrag av regeringen att fördela statliga medel till alla föreningar med olika trosinriktningar. SMF fördelar stödet från SST mellan sina egna medlemsföreningar. Hur stor andel varje förening får beror på ett flertal olika faktorer som tex lokal hyra och medlemsantal. From 2015/2016 kommer dock nya regler för statligt stöd. Läs mer om detta på annan sida.

Ladda ned nu: organisationsbidrag och ekonomi blankett

För att er ansökan ska beviljas krävs följande handlingar:

  • Blanketten ”Ansökan om organisationsbidrag”, klicka på länken ovan
  • Föreningens senaste stadgar
  • Senaste årsmötesprotokollet
  • Hyreskontrakt och/eller hyresavier

Ni kan fylla i i blanketterna elektroniskt direkt på webben. Detta gör det också lättare för oss att läsa dem. Ni kan också spara blanketterna för framtiden. Annars går det bra att skriva ut dem också. Glöm inte att signera blanketterna, annars anses dem vara ofullständiga och ni kan gå miste om er ersättning från SST.