Ansökan om medlemsavgift via skattesedel

Genom att registrera er med denna blankett ger Ni SMF rätt att via er skattsedel ta ut Er medlemsavgift. Denna avgift kommer sedan Er förening till gagn. Ju fler personer som registrerar sig desto mer ersättning får föreningarna. Blanketten kan med fördel användas både för medlemsregistrering enligt krav från SST, samt också för medgivande för kyrkoskatt.

Ladda ned nu: SMF medlemskort/medgivande

Ladda ned nu: Villkor

Ladda ned nu: Återkallelse av medgivande

Ladda ned nu: SMF Medlemskort Broschyrer

Kyrkoskatt blir kyrkoavgift Fram till 1995 så betalade varje person i Sverige en obligatorisk skatt till kyrkan, den sk kyrkoskatten. Regeringen beslutade dock att efter 1995 upphöra med denna skatt till förmån för en kyrkoavgift, som skulle vara frivillig. Detta innebar att man inte längre var tvungen att betala en skatt till Svenska Kyrkan. Vissa personer, framför allt utlandsfödda svenskar, som inte visste om detta, fortsatte i flera år att betala denna kyrkoavgift. Orsaken var att man själv var tvungen att först kontakta skatteverket, så de avregistrerade en för kyrkoavgiften. Således har många, exempelvis människor med annan trosbekännelse, under en lång tid betalt något som de i själva verket inte velat. BIS bryter barriären – SMF följer efter Den 3e november 2011 beslutade regeringen att ge BIS – Bosniska Islamiska Samfundet, som första muslimska förbund, rätt att ta ut medlemsavgifterna direkt från skattesedeln1. Vi är väldigt glada och stolta över detta och har som mål från SMF att också förverkliga detta för våra medlemmar. För att göra detta möjligt, räcker det endast att Ni fyller i blanketten ”Medlemsregistrering”. Ju fler som fyller i dessa, desto större möjlighet har vi att övertyga regeringen att också ge SMF rätt att ta ut medlemsavgifter direkt från skattesedeln. Vem får pengarna? Ersättningen tillfaller varje medlems egna församling. Så det betyder att om fler medlemmar från en viss församling har anmält sitt intresse får denna församling mer pengar i relation till en annan församling som har färre anmälda, men kanske totalt sett flera medlemmar. Så det spelar alltså ingen roll hur stor församlingen är, utan hur många medlemmar som anmält sig. Vad kostar det mig? Kostnaden beror helt och hållet på hur stor inkomst man har, eftersom avgiften är procentuell. De flesta förbund ligger avgiften runt 1%, men vi vill att vår avgift ska ligga på endast 0.5%. Avgiften dras automatiskt från er skatt och Ni behöver inte fundera på någonting. Det enda som krävs är Ert medgivande. På slutet av året ser Ni på deklarationen hur mycket det blir. Ett enkelt sätt att hålla sin församlingar vid liv. Ju fler som är med desto mindre behöver församlingar samla in vid sidan om, som tex vid fredagsbönerna.

Läs mer på följande länkar http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/vadblirskatten/avgifttillandratrossamfund.4.18e1b10334ebe8bc80005629.html   (Avgift till trossamfund)

Lag (1998:1593) om trossamfund (http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/sfs_sfs-1998-1593/)