Ansökan om etableringsbidrag

Alla föreningar har rätt att söka medlemskap hos SMF – Sveriges Muslimska Förbund, under förutsättning att man uppfyller kraven ställda enligt vår stadgar. Följande handlingar krävs för ansökan?

  • Blanketten ”Ansökan om etableringsbidrag”, klicka på länken bredvid.
  • Ansökan om medlemskap, klicka på länken bredvid.
  • Föreningens senaste stadgar.
  • Senaste årsmötesprotokollet.

Ladda ned nu:  etableringsbidrag blankett

Alla anmälningar som inkommer, tas först upp utav SMF styrelse. De ansökningarna som godkänns går vidare till SMF årsmöte. Alla ansökningar som klubbas utav årsmötet har rätt till etableringsbidrag under 3 år. De kommande 3 åren är varje etablerad förening ålagda att varje år, den första veckan i september, sända in en ny ”Ansökan om etableringsbidrag”. Efter 3 år tas ansökan upp på nytt utav SMF styrelse, som efter granskning går vidare för klubbning på ordinarie styrelsemöte. Notera att ett ordinarie styrelse möte hålls en gång vartannat år. För närvarande varje ojämnt år (2013, 2015 osv).

Ni kan fylla i i blanketterna elektroniskt direkt på webben. Detta gör det också lättare för oss att läsa dem. Ni kan också spara blanketterna för framtiden. Annars går det bra att skriva ut dem också. Glöm inte att signera blanketterna, annars anses dem vara ofullständiga och ni kan gå miste om er ersättning från SST.