SMF betraktar alla människor som en enda enhet, trots dess olikheter i raser, religiösövertygelse och språk och strävar efter ett mångkulturellt samhälle som är byggd på hörnstenarna människolika värden, jämställdhet, respekt, tolerans, ömsesidig integration, objektivitet och välfärd.

Förbundet arbetar mot främlingsfientlighet och rasdiskriminering och har i dess ställe sått kärlek, respekt och närmande mellan folken. Således ser SMF att det mänskliga brödraskapet är ett heligt förbund som överträffar allt vad rasåtskillnad och dylikt betyder.

SMF har som huvudsaklig målsättning:

  1. Att integrera medlemsmoskéerna i det svenska samhället.
  2. Att förena alla i moskéer och församlingar till en enda gemenskap inom trosamfundet SMF.
  3. Att främja, skydda, bevara och förstärka medlemmarnas religiösa identitet.
  4. Att sprida kunskap om islam och muslimer genom säkrande  informationsverksam het.
  5. Att registrera de flesta medlemmar med syftet att driva religiösavgift från alla medlemmar för att utveckla moskéernas verksamheter och anställa imamer och fritidsledare i alla moskéer.
  6. Att ha egen moské ock koranprofil som muslimsktrossamfund.

SMF’s kansli huvuduppgifter är:

  1. Att hjälpa nyanlända flyktingar med information om alla verksamheter, moskéerna driver, att hjälpa de med föreningsbildande och  verksamhetsplan för föreningsverksamhet mm.
  2. Att företräda medlemsmoskéer utåt.
  3. Att driva centrala fritidsgårdar för unga muslimer i Sverige.
  4. Att driva centrala islamstudier och koran studier i en nyskapad folkbildnings institution.

Huvudmotivet för SMF till samverkan i olika projekt och verksamheter var en önskan att bidra till ett större samhällsengagemang bland muslimer och inte minst bland ungdomar och kvinnor. Vi har noterat med oro det låga valdeltagandet bland invandrare i kommunal och riksdagsvalen och den sjunkande trenden. Därför vände vi oss till olika partier för att öka invandrarnas delaktighet i politiken.

För oss har politiken varit en viktig källa till ökad kunskap. Genom arbetet med lokala och riks partier har vi fått en ökad intresse för  politisk integration. Vi har också lärt oss om förutsättningarna för ett ökat samhällsengagemang för den muslimska gruppen. Om man tittar tillbaka på de senaste tre åren är rapporten om SMF var inte helt positivt. Det var uppmanande att etablera en väletablerad svensk politisk organisation för att utveckla invandrare i politiska verksamheter, utbilda våra medarbetare samt få ökade kontakter med det svenska samhället. Vi har idag kunskap om ledarskap, övergripande och detaljerad samhällskunskap.