Sveriges Muslimska Förbund (SMF) är ett helt fritt islamiskt trossamfund etablerad sedan 1981 och har sitt säte i Stockholm.

SMF är ett religiöst samfund och är politiskt obundet. SMF har en demokratisk struktur och är med Islamiska samarbetsrådet (ISR) som är referensorgan för Nämnden för Statliga Stöd till Trossamfund (SST).

SMF interkulturella och religiösa budskap ger församlingar, myndigheterna, samhället och medlemmarna tidliga upplysningar som inkluderar moraliska, etiska, andliga, sociala, ekonomiska, och stabil och trygg tillvaron.

SMF betraktar alla människor som en enda enhet, trots dess olikheter i raser, religiösövertygelse och språk och strävar efter ett mångkulturellt samhälle som är byggd på hörnstenarna människolika värden, jämställdhet, respekt, tolerans, ömsesidig integration, objektivitet och välfärd.

Förbundet arbetar mot främlingsfientlighet och rasdiskriminering och har i dess ställe sått kärlek, respekt och närmande mellan folken. Således ser SMF att det mänskliga brödraskapet är ett heligt förbund som överträffar allt vad rasåtskillnad och dylikt betyder.

SMF har som huvudsaklig målsättning:

  1. Att integrera medlemsmoskéerna i det svenska samhället.
  2. Att förena alla i moskéer och församlingar till en enda gemenskap inom trosamfundet SMF.
  3. Att främja, skydda, bevara och förstärka medlemmarnas religiösa identitet.
  4. Att sprida kunskap om islam och muslimer genom säkrande  informationsverksam het.
  5. Att registrera de flesta medlemmar med syftet att driva religiösavgift från alla medlemmar för att utveckla moskéernas verksamheter och anställa imamer och fritidsledare i alla moskéer.
  6. Att ha egen moské ock koranprofil som muslimsktrossamfund.