Vid 17-tiden på torsdagen 2 februari 2023 träffade Förenade Islamiska Föreningar i Sverige, Bosniakiska Islamiska Samfundet, Sveriges Muslimska Förbund, Islamiska Shiasamfunden i Sverige och Islamakademin statsminister Ulf Kristersson samt socialminister Jakob Forssmed hemma hos sig på Sagerska huset i Stockholm. Mötet skedde på initiativ av statsminister Ulf Kristersson och syftade till att samtala kring den senaste tidens antimuslimska hatattacker mot muslimer i Sverige och hur Sveriges ståndpunkt i frågan har föranlett utrikespolitiska konsekvenser.

Mötet inleddes med att kort anförande från statsministern som gav sin bild av händelsernas olika dimensioner och hur de påverkar Sverige. Statsministern var tydlig med att inga som helst revideringar av lagar eller förslag på revideringar av lagar kommer att undersökas eller ske med anledning av koranbränningarna.

Vårt syfte med att träffa Ulf Kristersson var att förmedla den muslimska gruppens röst samt förklara hur Sverige har förändrats från ett land som kännetecknas av tolerans och öppenhet till ett land som förekommer i internationella medier i sammanhang av hat och regelverk som upplevs vara riktade mot olika grupper. Vi gav flera konkreta exempel på hur rasism och diskriminering påverkar enskilda muslimers livsvillkor negativt samt hur det muslimska civilsamhällets möjlighet att verka på ett naturligt sätt i samhället begränsas genom att exempelvis vägra försäkra moskéer. Hur svenska banker vägrar öppna bankkonton för muslimska föreningar. Hur muslimska skolor har tvingats stänga samt hur normaliserade mikroaggressioner mot muslimer har blivit i samhället!

Vi gjorde tydligt att vi är svenska medborgare och är precis som resten av samhället måna om Sveriges intressen. Muslimska organisationer ska ses som en naturlig partner i regeringens arbete med den muslimska gruppen och vi är öppna med att erbjuda vårt stöd och hjälp. Samtidigt måste regeringen ta krafttag mot islamofobin som utgör ett samhällsproblem och ett hot mot både muslimer och Sverige.

Det gemensamma kravet som vi lade fram på mötet är att regeringen måste ta dessa problem på allvar, både i ord och handling samt att genom ett inkluderande språk se den muslimska gruppens problem och prata om de! Vi tycker att gällande lagstiftning är tillräcklig för att förbjuda hets och hat mot samhällsgrupper och att lagen i grunden är stiftad i detta syfte. Det som saknas är en politisk vilja som agerar i enlighet med lagstiftningen och säkerställer dess efterlevnad.

Vi tycker att dialog är viktig och att det krävs ett samlat krafttag från flera aktörer i samhället för att stoppa den farliga utvecklingen samt förstärka den svenska demokratin genom att garantera allas deltagande på lika villkor. Vi tycker att kvällens korta möte ger den sittande regeringen bra förutsättningar att ta tag i rådande problem samt föreslå åtgärder och handlingsplaner snarast!
Tahir Akan, Sveriges Muslimska Förbund
Mohamad Temsamani, Förenade Islamiska Föreningar i Sverige
Mustafa Setkic, Bosniakiska Islamiska Samfundet
Haider Ibrahim, Islamiska Shiasamfunden i Sverige
Salahuddin Barakat, Islamakademin

Stockholm 2 februari 2023