Välkommen som medlem

Du är välkommen att bli en del av Sveriges Muslimska Förbundet (SMF) och vår gemenskap oavsett vem du är. Här finns det en plats för dig som har frågor om islam, tro, livet eller tankar kring dig själv eller din familj. Men också för dig som vill engagera dig för rättvisa och en bättre värld.

Moskéavgift skapar möjligheter

Som medlem i Sveriges Muslimska Förbund (SMF) betalar du en medlemsavgift, också kallad Moskéavgift. Moskéavgiften går till din lokala församling.

Moskéavgift gör gott för många

Som medlem i ett trossamfund går det sedan 2015 att betala moskéavgift till trossamfundet SMF via skattsedeln. Moskéavgiften motsvarar kyrkoskatten och är 0,5 procent av medlemmarnas beskattningsbara inkomst.

Största delen av moskéavgiften går till arbetet i medlemmarnas lokala församling. På så sätt är medlemmarna med och stödjer de aktiviteter som de lokala församlingarna genomför. Att få in moskéavgift kan innebära stor skillnad för många muslimska församlingar.

Avgiften tas från medlemmarnas inkomst, precis som skatt och andra avgifter. Församlingen får på detta sätt medel regelbundet under hela året.

Detta gör det lättare att planera verksamheten och församlingens ekonomi. SMF använder de pengar som kommer in via moskéavgiften till aktiviteter såväl lokalt som nationellt.

Moskéavgift ger din församling växtkraft

Genom att betala moskéavgiften är du bland annat med och stödjer:

  • Moskéns religiösa verksamhet och aktiviteter
  • Moskéns öppna förskola där små barn och deras föräldrar kan mötas, Arbete för människor i utsatta situationer
  • Underhållet av våra moskébyggnader

Du stödjer även en moské som:

  • Planerar att köpa mark och bygga en ny moské
  • Vill anställa en imam i församlingen
  • Vill hjälpa föräldralösa barn eller fattiga
  • Tillsammans med andra goda krafter vill vara med och bygga ett så bra och tryggt samhälle som möjligt